Studijų įvadas (SP)
(ivadassp)

 This course requires an enrolment key

Studijų metu studentai Susipažįsta su socialinių pedagogų funkcijomis ir jas reglamentuojančiais dokumentais (pareigybių aprašas, įstaigų, kuriose studentai atlieka praktikas, vidaus taisyklėmis ir pan.), pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistema, aktualiomis duomenų bazėmis. Studentai gilinasi į Socialinės pedagogikos programos paskirtį, tikslą, rezultatus; susipažįsta su numatomais taikyti studijų metodais, ištekliais (praktikų galimybėmis, tarptautinio mobilumo galimybėmis, biblioteka ir kt.), analizuoja studijų aplinką (fakulteto gyvensenos taisyklės, studentų pareigos ir teisės, darbo ir civilinio saugumo reikalavimai ir pan.), sužino akademinės ir socialinės paramos galimybes, savanoriavimo, veiklos Studentų atstovybėje galimybes. Analizuojamos karjeros galimybės, profesinės lyderystės samprata, pabrėžiant studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymą.

This course requires an enrolment key