IKT taikymas pradinėje mokykloje (PU18, PUI18) (R.Kondratavičienė, N. Ignatova)
(IKTPM)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Informacinių technologijų taikymo dalykas skirtas supažindinti studentus su informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo pradinio ugdymo procese galimybėmis, padėti studentams išsiugdyti praktinius IKT taikymo pradiniame ugdyme gebėjimus, padėti formuotis aukštos kultūros asmenybei, atvirai naujovėms ir kaitai, gebančiai sėkmingai tobulinti pradinį ugdymą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto