IKT taikymas pradinėje mokykloje (PU18, PUI18) (R.Kondratavičienė)
(IKTPM)

 This course requires an enrolment key

Informacinių technologijų taikymo dalykas skirtas supažindinti studentus su informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo pradinio ugdymo procese galimybėmis, padėti studentams išsiugdyti praktinius IKT taikymo pradiniame ugdyme gebėjimus, padėti formuotis aukštos kultūros asmenybei, atvirai naujovėms ir kaitai, gebančiai sėkmingai tobulinti pradinį ugdymą.

This course requires an enrolment key