Specialybės kalba, lekt. S. Trinkauskienė
(spec.k.)

 This course requires an enrolment key

Šis kursas skirtas cheminės analizės programos studentams.

This course requires an enrolment key