IT taikymas (IUN12) (R.Kondratavičienė)
(ITTIU)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Supažindinti studentus su IT taikymą ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme reglamentuojančiais dokumentais, su IT taikymo švietimo ir ugdymo procesuose galimybėmis ir problemomis.
Mokyti studentus naudoti tinkamas informacines technologijas vaikams iki 7-ių metų ugdyti bei bendraujant su ugdytinių tėvais (globėjais).
Praktikuotis pritaikyti IT technologijas rengiant ugdymosi medžiagą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto