Finansų apskaitos pagrindai
(Finappag)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto