Viešasis kalbėjimas
(retorika)

 This course requires an enrolment key

Studijuodami iškalbos meną, studentai moksi viešai kalbėti, bendrauti su auditorija, išreikšti savo idėjas, interpretuoti mintis ir jausmus. Ugdomi gebėjimo klausyti(s), analizuoti, formuluoti mintis,naudotis viešojo monologinio ir dialoginio kalbėjimo modeliais įgūdžiai.Nagrinėjami ir praktiškai taikomi tezių formulavimo, argumentų parinkimo ir pateikimo, išvadų ir apibendrinimo formulavimoprincipai.

Studentai įgyja žinių ir mokosi praktiškai planuoti ir parengti kalbas bei dalykinius pranešimus. Lavinami asmeninio retorinio elgesio suvokimo ir koregavimo įgūdžiai. Studentams pateikiama patarimų, kaip tinkamai parengti pranešimo aplinką, vaizdines priemones.

This course requires an enrolment key