Informacijos valdymo pagrindai (I.Liušicyna)
(IVP)

 This course requires an enrolment key

Dalyko studijų metu suteikiama nuodugnių organizacijų teorijos, informacijos vertinimo, saugojimo ir atstatymo, informacijos pateikimo kompiuterių programomis žinių, bei ugdomi gebėjimai jas taikyti praktikoje, įsisavinama organizacinės struktūros, informacijos srautų ir veiklos procesų modeliavimo metodikos, išugdomi gebėjimai atlikti organizacijos informacinių poreikių analizę.

This course requires an enrolment key