Informacijos sistemų patikimumas ir testavimas (V.Judickaitė)
(IS testavimas)

 This course requires an enrolment key

Dalyko tikslas yra supažindinti su informacijos sistemų testavimo veiklos paskirtimi, vieta sistemų kūrimo procesuose. Pristatyti pagrindinius šios veiklos metu sukuriamus artefaktus, bei įrankius kokybės užtikrinimui palaikyti.

This course requires an enrolment key