Programavimo pagrindai (E.Mačerauskas)
(PROG)

Kurso tikslas– suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų programinės įrangos technologijų parinkimui bei specifinių aplikacijų kūrimui.