Gerontologija (V.Kielaitė)
(GeroSLER)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Gerontologijos kursas bendrosios praktikos slaugos ir ergoterapijos studijų programų studentams.
Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto