Andragogika (suaugusiųjų mokymo teorija ir praktika), lekt. V. Šoblinskas
(Andragogika)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Suteikti žinių teoriniais ir praktiniais suaugusiųjų mokymosi klausimais bei sudaryti galimybę lavinti darbui su suaugusiais būtinus įgūdžius.

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto