Edukologijos pagrindai, lekt. I. Stankevičienė
(EdukSP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalyko studijos apima ugdymo kaip reiškinio ir kaip proceso sampratos bei ugdymo proceso struktūros analizę. Grindžiami ir apibūdinami ugdymo veiksniai ir veikėjai, ugdymo tikslai ir uždaviniai, ugdymo principai. Apibūdinama ugdytinio charakteristika, ugdymo vertybės ir pedagoginė sąveika. Analizuojami mokymo bei auklėjimo ugdymo įstaigoje organizavimo ypatumai.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto