Muzikinio ugdymo metodika, lekt. J. Sukovienė
(muz. metodika)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Muzikinio ugdymo metodikos dalykas skirtas supažindinti studentus su ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo samprata, muzikinio ugdymo uždaviniais, muzikinės raiškos būdais ir metodais, ugdyti ikimokyklinio ugdymo pedagogų praktinius muzikinius (taisyklingo dainavimo, grojimo, muzikos rašto) įgūdžius ir gebėjimus, formuoti kūrybišką asmenybę, gebančią sudaryti palankias sąlygas visapusiškai vaiko raidai. Mokantis šio dalyko, taip pat bus lavinami komunikaciniai (bendravimo ir bendradarbiavimo dirbant darbo grupėse) bei kognityviniai (problemų identifikavimo, interpretavimo ir vertinimo) gebėjimai.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto