Finansų rinkos (R.Gegieckas)
(Finansų rinkos)

 This course requires an enrolment key

Nagrinėjama finansų rinkų samprata ir jų vaidmuo šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje, finansų rinkų mechanizmas ir teikiamos finansinės paslaugos. Apžvelgiama finansinių tarpininkų paskirtis, jų veiklos ypatumai ir įtaka pinigų ir kapitalo rinkoms, kapitalo tiekėjų ir kapitalo vartotojų tikslai bei vaidmuo finansų rinkose. Vertinama finansų rinkų dalyvių veikla, jų investiciniai tikslai, apžvelgiami reikalavimai ir sąlygos vertybinių popierių emisijai, jos platinimo būdai. Demonstruojami nuosavo ir skolinto kapitalo rinkos kainos nustatymo principai bei veiksniai, lemiantys kapitalo rinkos kainą, vertinama ūkio subjekto veikla finansų rinkose, siekiant suformuoti kapitalą, įvertinus vertybinių popierių riziką, prognozuojamas jų kainos pokytis, atsižvelgiant į rinkos palūkanų normos pasikeitimą. Studijuojamos kapitalo ir pinigų rinkų finansinės priemonės, jų funkcionavimo ypatybės, vertinamos išvestinės finansinės priemonės (derityvai) ir jų vaidmuo šiuolaikinėse finansų rinkose, pateikiami tarptautinių rinkų funkcionavimo ypatumai ir finansinės priemonės. Supažindinama su teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais finansų rinkų funkcionavimą bei reguliavimo priemonių taikymo efektyvumą.

This course requires an enrolment key