Investicijų valdymas (R.Gegieckas)
(Investicijųvald)

 This course requires an enrolment key

Suteikiamos žinios apie pagrindinius praktikoje taikomus investavimo principus, gilinamasi į įmonės akcijų grąžos bei rizikos vertinimo ypatumus naudojant istorinius statistinius duomenis, įvertinama esama įmonės akcijų grąža bei rizika. Studijuojami investicinio portfelio sudarymo ir valdymo teoriniai bei praktiniai aspektai. Supažindinama su Markowitz modernaus portfelio teorijos principais. Ugdomi investicinio portfelio formavimo įgūdžiai, tuo pačiu išmokstant įvertinti bendrą investicinio portfelio grąžą ir riziką, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip investicinis svertas bei koreliacija. Supažindinama su investicinio portfelio diversifikavimo teoriniais bei praktiniais aspektais. Mokoma apskaičiuoti finansinių produktų ir paslaugų pelningumą, apibrėžti jų tarpusavio priklausomybę, teikti išvadas ir siūlymus finansinių investicijų pelningumo ir efektyvumo didinimo klausimais,

 

This course requires an enrolment key