Probleminio mokymosi metodika, lekt. M. Balkevičius
(PBL)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kursas skirtas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų studentams. Probleminio mokymosi metodika – dalyko
didaktikai plėtoti skirtas mokymosi kursas, kuris supažindins studentus su
informacijos paieškos strategijomis, kritinio mąstymo lavinimo, strategijų
kūrimo, sprendimų priėmimo teoriniais pagrindais bei, dirbant darbo grupėse leis
praktiškai išbandyti problemų sprendimų procesą taikant  profesijos teorines žinias. 

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto