Vaiko kalbos ugdymas (Ikimokyklinio ugdymo pedgogika) (V.Juškienė)
(Kalba)

 This course requires an enrolment key

Kursas skirtas Vilniaus kolegijos Ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentams.
Kurso tikslas - plėtoti studentų gebėjimus ugdyti vaikų kalbinius įgūdžius žaidžiant, skaitant, kuriant, projektuojant, vykdant kitas veiklas.
Gilinti gebėjimą analizuoti ir koreguoti, plėtoti vaiko kalbinę kompetenciją. Gilinti kritinio mąstymo, komandinio darbo gebėjimus.
This course requires an enrolment key