Agrobiologija I d. (N.Liepienė)
(AgroNL)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Išklausę AGROBIOLOGIJOS I dalies kursą studentai žinos ir gebės parinkti dekoratyviniams augalams tinkamas auginimo sąlygas

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto