Sub-categories
Nuotolinių studijų moduliai

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ()
Courses 
Verslo psichologija (E.Masalskienė)This course requires an enrolment key
Verslo psichologija (L.Žarskenė)This course requires an enrolment key
Verslo psichologija (L.Žarskienė)This course requires an enrolment key
Verslo sprendimų matematiniai modeliai (G.Bareikis)This course requires an enrolment key
Verslo teisė (A.Masandukaitė)This course requires an enrolment key
Vidaus kontrolė ir jos vertinimas (A.Tomaševič)This course requires an enrolment key
Vidaus kontrolė ir jos vertinimas (Ž. Prokopovičienė)This course requires an enrolment keyInformation
Viešieji finansai (nuotolinių studijų modulis) (R.Urniežienė)This course requires an enrolment keyInformation
Viešieji pirkimai (J.Kutkienė)This course requires an enrolment key
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita (ištęstinės studijos) (A.Sadauskis)This course requires an enrolment key
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita (J.Kutkienė)This course requires an enrolment keyInformation
Viešojo sektoriaus veiklos apskaita (A.Sadauskis)This course requires an enrolment key
Žalų administravimas ir vertinimas (E.Oršauskas)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Apskaitos sistemos įmonėse (N.Slavinskaitė)This course requires an enrolment key
Įmonės veiklos modeliavimas (N.Slavinskaitė)This course requires an enrolment key
Marketing (K.Mažeikaitė)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
LPD: Asmeninių finansų valdymas (D.Malakaitė)This course requires an enrolment key
Tarptautiniai apskaitos standartai (J.Naujalienė)This course requires an enrolment key
Valdymo apskaita (A.Sadauskis)This course requires an enrolment key
Financial analysis (N.Slavinskaitė )This course requires an enrolment keyInformation