Page:  1  2  3  ()
Courses 
Studijų įvadasThis course requires an enrolment key
Aplinkos ir žmonių sauga (S.Levickienė)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
Aprangos medžiagotyra (E. Strazdienė )This course requires an enrolment key
Aprangos projektavimas (R. Kalvaitienė)This course requires an enrolment key
Aprangos technologiniai įrenginiaiThis course requires an enrolment key
Apskaitos pagrindai (S.Kasiliauskienė)This course requires an enrolment key
Audiovizualinio meno istorija (prof.dr. A. Kučinskas)This course requires an enrolment key
Autorių ir gretutinė teisė (doc.dr. A.Juškys)This course requires an enrolment key
DALYKINĖ KOMUNIKACIJA RAŠTU (lekt. Alma Kniežienė)This course requires an enrolment keyInformation
Darbo/intelektinės nuosavybės teisė (doc.dr. A.Juškys)This course requires an enrolment key
Darnus valdymasThis course requires an enrolment key
Dokumentų valdymas (A.Kniežienė)This course requires an enrolment keyInformation
Drabužių bazinės konstrukcijos (R.Kalvaitienė)This course requires an enrolment keyInformation
Drabužių konstravimas (R.Kalvaitienė)This course requires an enrolment keyInformation
Estetika (V.Gudžiūnaitė)This course requires an enrolment key
Integruotas projektinis mokymas (R.Venckienė)This course requires an enrolment key
Intelektinės nuosavybės teisė (A.Juškys)This course requires an enrolment key
Kompiuterinė grafika MI (S.Kasiliauskienė)This course requires an enrolment key
Kompiuterinė grafika MD (S.Kasiliauskienė)This course requires an enrolment key
Kompiuterinės grafikos pagrindai KVThis course requires an enrolment key