Page: ()   1  2  3  4  ()
Courses 
Pedagogikos pagrindai (I.Stankevičienė)This course requires an enrolment keyInformation
Pedagoginių studijų baigiamasis darbasThis course requires an enrolment keyInformation
Savarankiška praktika (R.Ilgūnė–Martinėlienė)This course requires an enrolment keyInformation
Šeimos edukologija (R.Ilgūnė–Martinėlienė )This course requires an enrolment keyInformation
Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese (PU17, PUI16, PUI17, VPI17) (R. Kondratavičienė)This course requires an enrolment keyInformation
Skaitmeninio raštingumo ugdymas (PU18)This course requires an enrolment keyInformation
Socialinė globa ir pagalba (R.Ilgūnė–Martinėlienė)This course requires an enrolment keyInformation
Socialinė pedagogikaThis course requires an enrolment keyInformation
Socialinė politikaThis course requires an enrolment keyInformation
Socialiniai tyrimai (V.Jegelevičienė)This course requires an enrolment key
Socialinio darbo metodika / pagrindaiThis course requires an enrolment key
Socialinio darbo teisės pagrindai (R.Ilgūnė–Martinėlienė)This course requires an enrolment keyInformation
Socialinio darbo teoriniai pagrindaiThis course requires an enrolment key
Socialinis darbas su asmeniu (Ž.Barkauskaitė)This course requires an enrolment keyInformation
Socialinis darbas su grupe (Ž.Barkauskaitė)This course requires an enrolment key
Socialinis ugdymasThis course requires an enrolment key
Sociologija (A.Simoniukštytė)This course requires an enrolment key
Sociologija (A.Simoniukštytė)This course requires an enrolment key
SP mediacijos specializacijos praktika (R.I.Martinėlienė)This course requires an enrolment key
Specializacijos praktika (N.Ignatova; R.Kondratavičienė)This course requires an enrolment keyInformation